Rosenie okien
Častým dôvodom reklamácií je zrážanie vody na skle okna (zarosovanie). Nie vždy je však príčina problémov na strane výrobcu či montážnej firmy. Pred reklamáciou z dôvodu zarosovania okien by sme sa mali ubezpečiť, kde na okne sa zrazená voda vyskytuje.
Rosenie skiel v medzipriestore.
Okno možno reklamovať u výrobcu vtedy, ak sa rosa nachádza v medzisklenom priestore izolačného dvojskla. Najčastejšou príčinou tohto javu býva nedokonalé hermetické uzatvorenie medziskleného priestoru, ktorý je naplnený argónom. Do medziskleného priestoru sa tak dostane vzduch zvonka obsahujúci množstvo vodných pár, ktoré sa pri vhodných podmienkach kondenzujú na vnútorných stranách jednotlivých tabúľ skla. Pri takomto zistení ste oprávnení obrátiť sa na nás so žiadosťou o opravu. Samotná výmena dvojskla trvá len niekoľko minút. Reálne takýchto reklamácií je u nás veľmi málo rádovo jednotky z niekoľko tísic namontovaných okien.
Rosenie skiel zo strany interiéru.
Iná situácia nastáva, ak sa voda zráža na vonkajšej strane vnútorného skla, t. j. v interiéri. V takomto prípade sa vzduch v uzatvorenej miestnosti obohacuje vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej ľudskej činnosti. Zvyšky vodnej pary sa zrážajú na najchladnejších plochách v miestnosti - v okolí okenných rámov, kde dochádza ku kondenzácii a voda steká na parapet. Málokto si uvedomuje, koľko zdrojov vodnej pary je v bežných domácnostiach. Medzi hlavné patrí najmä varenie, sušenie bielizne, vlhké murivo. Každý človek do svojho okolia vydýchava okrem iného aj vodnú paru a oxid uhličitý (CO2), tieto treba z obytných miestností odstrániť. Za deň človek vypotí a vydýcha 1 až 2 litre vody a vydýcha skoro 1 kg oxidu uhličitého (CO2). Po výmene starých drevených okien za nové či už plastové, drevené alebo hliníkové okná sa infiltrácia ( výmena vzduchu cez okno ) podstatne zníži. Zamedzí to tepelným stratám, ale aj výmene vzduchu v miestnosti. To isté platí aj pri zateplení stien budovy. Ak ste zabudli na vetranie byt vám môže začať vlhnúť a plesnieť. Ako vieme plesne môžu vyvolať rôzne alergické reakcie od obyčajnej nádchy cez rôzne ochorenia horných dýchacích ciest. A preto je veľmi dôležité, aby v byte sa plesne neusadili.
Kondenzácia vodnej pary na najchladnejších plochách je bežný fyzikálny jav, ktorý nemožno celkom odstrániť. Môžeme ho len cielene obmedzovať, a to:
1. Vetraním.
Pravidelné vetranie - tri až štyrikrát denne ráno, napoludnie, popoludní a pred spaním. Samozrejme, ak nie ste doma, nemusíte bežať z roboty domov. V zime treba vetrať krátko ušetríme peniaze za teplo vyženieme vzduh von aj s vlhkosťou a rýchlo naberieme nový tak aby nám neochladli steny, nábytok. Otvorte okno dokorán ak sa dá urobte prievan, vonkajšia tabla okna sa zarosí počkajte kým orosenie zmizne a zavrite okná. Dobré je vypnúť radiátor, ušetríte. Suchý vzduch sa ohrieva rýchlejšie a lacnejšie ako vlhký! Cez leto môžeme vetrať stále, prípadne používať štrbinové vetranie. Najvhodnejšia relatívna vlhkosť vzduchu je 45 – 55 %.
2. Cirkuláciou vzduchu v miestnosti.
Radiátor by mal byť pod oknom. Parapety, alebo záclony, by nemali zabraňovať prúdeniu vzduchu okolo okna.
3. Obmedzením zdrojov vlhkosti.
Bielizeň sušiť na balkóne prip. v miestnostiach na to určených. Pri varení požívať odsávač pár. Zamedziť vlhnutiu muriva správnou hydroizoláciou a eliminovať tepelné mosty v obvodovom plášti budovy vhodným zateplením.
4. Zvyšovaním teploty v miestnosti.
Pri vyššej teplote vzduchu je teplota rosného bodu vyššia viď. tabuľku. Najvhodnejšia teplota v obytnej miestnosti je 18 – 22 °C. V kúpelni až 24 °C.
5. Používaním tepelnoizolačných dvojskiel
U = 1,1 W/m2K a menej, prípadne tepelnoizolačných trojskiel U = 0,8 W/m2K a menej. Aj pri tých najzákladnejších oknách používame sklá U = 1,1 W/m2K (už od roku 2003).
6. Používanie odvlhčovačov vzduchu
Na trhu je veľké množstvo kvalitných odvlhčovačov vzduchu, ktoré veľmi účinne pomáhajú tento problém odstrániť.
Veľmi dobrou pomôckou na obmedzovanie vlhkosti v miestnostiach je vlhkomer. Jeho údaj môže varovať pred nežiaducou kondenzáciou na skle a prinútiť používateľa k pravidelnému vetraniu.
Kondenzácia nadbytočnej vody teda nemusí byť dôvodom na reklamáciu, ale signálom, že s mikroklimatickým režimom vášho bytu čosi nie je v poriadku.